Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Projekt prac geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Brzezina
1 lipca 2011
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje, że stosownie do uzyskanej w dniu 1 lipca 2010 r. decyzji Starosty Średzkiego, zatwierdzającej projekt prac geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Brzezina, przystąpił do wykonania nowego odwiertu studni.
Nowa studnia o projektowanej głębokości ok. 59 m będzie dodatkowym źródłem zasilania stacji uzdatniania wody w Brzezinie, dostarczającej wodę dla mieszkańców miejscowości Brzezina, Brzezina Średzka, Pisarzowice i Wilkszyn. Spodziewana wydajność w ilości 20 m3/h pozwoli na unikanie przerw w dostawie wody w okresach wzmożonego poboru.


Stopka