Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Trzecia odsłona programu „Moja Woda”

18 sierpnia 2023
Zachęcamy mieszkańców gminy Miękinia do „łapania deszczówki” i skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny lub na której planuje się budowę takiego budynku mogą otrzymać dotację na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych można otrzymać do 6 tys. zł dotacji, która obejmuje do 80 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dotacje będzie można otrzymać do: zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń. Celem programu jest wsparcie przydomowych instalacji, które pozwolą w większym stopniu retencjonować, wyłapywać i wykorzystywać wodę pochodzącą z opadów deszczu, tak by nie trafiała ona bezpośrednio do kanalizacji, rowów odwadniających itp.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu


Stopka