Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

UWAGA: NIELEGALNE PODŁĄCZENIA „DESZCZÓWKI”

8 października 2011

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że podjął działania w kierunku eliminacji wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych nielegalnie do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym wszystkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej zostaną poddane wnikliwej analizie, włącznie ze sprawdzeniem szczelności z użyciem nietoksycznego generatora dymu (zadymianie kanalizacji).
Informujemy jednocześnie, że stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, działka budowlana na której usytuowane są budynki w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej dopuszcza odprowadzenie wód deszczowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody deszczowe winny być zagospodarowane w obrębie własnej posesji.


Stopka