Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Zarządzenie Nr 1/04/2014 Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Miękini z dnia 15 kwietnia 2014 r.

15 kwietnia 2014
 
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014  roku
w Zakładzie Usług Komunalnych  Sp z o.o w Miękini
 
Na podstawie: 
- art.129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz .U. z 1998r. Nr 21,
    poz. 94 z póżn. zmianami),
- art. 67 Regulaminu pracy obowiązującego w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp z o.o. w
    Miękini, zarządzam, co następuje:
 
§ 1  Wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 roku w ZUK Sp z o.o. w  Miękini w 
       zamian za święta przypadające w sobotę, obniżając wymiar czasu pracy w okresie 
        rozliczeniowym,
 
§  za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r. zarządza się dzień 2 maja 2014 r.
( piątek)  dniem wolnym od pracy,
 
§  za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r. zarządza się dzień 10 listopad 2014 r.(poniedziałek) - dniem wolnym od pracy.
 
 
§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do poinformowania pracowników o
        treści zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:


Stopka