Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Formularz kontaktowy


Menu lewe

Imię i nazwisko:
E-mail:*
Nr telefonu:
Treść zapytania:*
Podaj wynik działania:*
(np.: 5 plus 9, należy wpisać 14)

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia

rodo@miekinia-zuk.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo@miekinia-zuk.pl, nr tel.: 71 397 84 60
Dane są przetwarzane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo zachowania ich poufności.

Dane są przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, a samego przetwarzania będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini i nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że taki obowiązek będzie wynikał z przepisu prawa lub będzie to niezbędne w związku z prawidłowym wykonaniem zadań jednostki.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Dane osobowe z formularza będą przetwarzane przez okres zgodny z klasyfikacją sprawy wg Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych udostępnionych w ZUK Miękinia ,ich aktualizacji ,sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu konieczne jest złożenie na piśmie wniosku w miejscu złożenia niniejszej zgody z zastrzeżeniem, że decyzja ta nie zadziała wstecz wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych oraz w sytuacjach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji praw jednostki.

W ramach ww. przetwarzania nie następuje profilowanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości realizacji na Pana/Pani rzecz działań leżących w zakresie obowiązków ZUK. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.
(Pola oznaczone * są wymagane)

Stopka