Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Realizacja nowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia Zakończono podstawowy etap budowy sieci kanalizacyjnej Od roku 2008 – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, regularnie wykonuje inwestycje związane z ochroną środowiska – szczególnie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej . Zrealizowano w 100% zaplanowany zakres budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miękinia, Mrozów, Brzezina, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice oraz główną tłocznię ścieków jako najważniejszy element układu kanalizacji sanitarnej w gminie Miękinia. Wybudowano ogółem ponad 46 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy wykonanych inwestycji ( w układzie chronologicznym) przedstawia się następująco:
    1. Mrozów -2012r., budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów – ulice: Słoneczna, Widokowa, Kwiatowa, Kościuszki, Długość 1.707,5 km, koszt 948.532,99 zł., wykonawca: SITKOWSKI Legnica. Termin zakończenia 30.09.2012r. 2. Wilkszyn – 2012r.,budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z odcinkiem kolektora tranzytowego i kanalizacji sanitarnej . Długość 0.600 km, koszt 1.479,426,93 zł, wykonawca: HEMIZ Prochowice. Termin zakończenia 30.11.2012r. 3. Wilkszyn-Wrocław – 2013r.,budowa odcinka kolektora tranzytowego do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków JANÓWEK. Długość 1.850 km, koszt 1.447.175,11 zł, wykonawca: MPWiK Wrocław. Termin zakończenia 30.09.2013r.. 4. Miękinia – 2013, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia, ulice: Lipowa, Kolejowa, Ogrodowa, Zaułkowa. Długość 2.446,5 km, koszt 3.997.500,00 zł., wykonawca: COM-D Jawor. Termin zakończenia 30.08.2014r.. 5. Lutynia – 2014 , budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, ulice: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna. Długość 1.220,8 km, koszt 1.190.314,80 zł , wykonawca: SITKOWSKI Legnica. Termin zakończenia 18.04.2014r.. 6. Wilkszyn – 2014 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn, ulice: Błotna, Polna, Chabrowa. Długość 2.044,5 km. Koszt 2.880.706,13 zł , wykonawca: COM-D Jawor. Termin zakończenia 31.07.2015r. 7. Lutynia – Brzezina – 2014 , budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS – Brzezina. Długość 7.662,5 km. Koszt 3.429.931,88 zł, wykonawca: COM-D Jawor. Termin zakończenia 31.05.2015r. 8. Wilkszyn – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn, ulice: Wiśniowa, Pod Lasem, Pogodna, Truskawkowa, Radosna Leśna, Szczęśliwa, Krótka, Marszowicka, Miłoszyńska. Długość 7,124,4 km. Koszt 7.304.200,00 zł ,wykonawca: LINTER SA Wolbrom. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 9. Brzezina – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, ulice: Słoneczna, Wrzosowa, Kasztanowa, Leśna i Pogodna. Długość 1.317,7 km. Koszt 895.324,38 zł, wykonawca KARAŚ Wysoka. Termin zakończenia 31.03.2015r.. 10. Brzezina – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, ulice: Widokowa, Spacerowa, Willowa, Sportowa, Bławatkowa, Prosta, Topolowa. Długość 5.3281,8 km. Koszt 4.031.014,83 zł, wykonawca SKANSKA SA Warszawa. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 11. Miękinia – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia, ulica Willowa. Długość 0.927,8 km. Koszt 544.827,27 zł, wykonawca SANLEG Legnica. Termin zakończenia 31.12.2014r.. 12. Miękinia – 2014, budowa stacji zlewczej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miękini z kanalizacja sanitarną w ulicach: Akacjowej, Dolnobrzeskiej i Mrozowskiej. Długość 2.365,80 km. Koszt 1.558.766,70 zł, wykonawca SANLEG Legnica. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 13. Mrozów – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów, ulice: Akacjowa, Cmentarna, Parkowa, Odrzańska. Długość 2.613 km.Koszt 2.078.404,80 zł, wykonawca SANLEG Legnica. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 14. Wilkszyn – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn, ulica Wiśniowa. Długość 0.683,5 km. Koszt 424.214,70 zł, wykonawca: COM-D Jawor. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 15. Wróblowice – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowice, ulice: Osiedlowa, Ogrodowa, Działkowa. Długość 0.634,5 km. Koszt 518.543,40 zł, wykonawca INSTAL-METAL Legnica. Termin zakończenia 30.06.2015r.. 16. Lutynia – 2014, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, ulice: Brzozowa, Piastowska, Długa, Szkolna, Polna, Jagodowa. Długość 5.681,3 km. Koszt 3.971.537,16 zł, wykonawca INSTAL-METAL Legnica. Termin zakończenia 31.07.2015r.. 17. Miękinia – Brzezina – 2015, budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej, relacji Mrozów – Brzezina. Długość 2.001 km. Koszt 564.013,88 zł, wykonawca ZUK Miękinia. Termin zakończenia 30.09.2015r.. 18. Wróblowice – Lutynia -2015,budowa rurociągu sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej relacji Wróblowice – Lutynia. Długość 1.192 km. Koszt 246.842,16 zł, wykonawca ZUK Miękinia. Termin zakończenia 30.09.2015r.. 19. Lutynia-2015, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia – osiedle SOGO. Długość 0,859 km. Koszt 494.464,50 zł, wykonawca SOGO Lutynia. Termin zakończenia 30.09.2015r. 20. Miękinia – Mrozów – 2015, adaptacja istniejącego kanału kanalizacji ciśnieniowej relacji Miękinia – Mrozów do zmiany kierunków przepływów. Długość 2.571 km. Koszt 285.488,00 zł, wykonawca ZUK Miękinia. Termin zakończenia 31.11.2015r. 21. Sfinansowanie przez ZUK Miękinia , budowy przyłączy kanalizacyjnych do posesji w miejscowościach: Miękinia, Mrozów, Brzezina, Wilkszyn, Wróblowice, Lutynia, ogółem 600 szt. Koszt 2.006.259,54 zł. Dodatkowo wykonano 400 przyłączy w ramach wcześniejszych robót inwestycyjnych.
Koszt powstania całkowicie nowego systemu odprowadzenia ścieków bytowych z terenu gminy Miękinia zamknie się kwotą ponad 46 mln zł z czego 24 mln zł, stanowią dotacje pozyskane ze środków Unii Europejskiej, a pozostała część t.j. 22 mln zł. to środki własne spółki ZUK w Miękini pozyskane głównie z dofinansowania udzielonego przez Gminę Miękinia oraz pożyczek i kredytów. Powstały system kanalizacji sanitarnej, umożliwia obecnie na przyjęcie ścieków bytowych od 6052 mieszkańców ( wzrost z 9% do 41%) oraz wszystkich ścieków bytowych powstających w gminie Miękinia, dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktów zrzutu ścieków. Docelowo kanalizacja sanitarna będzie mogła odprowadzać ścieki w ilości do 4000 m3 na dobę .

Stopka